Polityka prywatności

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu PITER FISH-SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY Genowefa Ilczyńska z siedzibą pod adresem ul. Udanin 73, 55-340 Udanin, POLSKA.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Klauzula Ochrony Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zamieszczamy poniżej następujące informacje:

Na jakiej podstawie możemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych dbamy o to, aby następowało to na podstawie wynikającej bezpośrednio z RODO lub odpowiednich przepisów prawa krajowego.

W zależności od charakteru i celu przetwarzania danych osobowych przetwarzanie danych osobowych może następować:
•    w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i właściwej organizacji pracy oraz właściwej obsługi klientów w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
w tym celu prowadzony jest min. monitoring rozmów telefonicznych (w tym poprzez ich nagrywanie), a na terenie siedziby Administratora prowadzony jest monitoring wizyjny, obejmujący min. utrwalanie obrazu;
•    na podstawie dobrowolnej zgody przez Państwa wyrażonej, pozyskiwanej przez nas, np. w celach rekrutacji pracowników;
•    w celu realizacji obowiązków obciążających Administratora, związanych z przepisami prawa podatkowego (np. wystawiania faktur), rozpoznawaniem skarg i reklamacji;
•    w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Ustawy – Kodeks pracy, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest PITER FISH-SKLEP WĘDKARSKO-ZOOLOGICZNY Genowefa Ilczyńska, Udanin 73, 55-340 Udanin, tel. +48 668 257 544, sklep@piterfish.pl

Komu przekazujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora wykonują niektóre czynności przetwarzania danych osobowych (np. obsługują nasze systemy informatyczne).
Z podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy, a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby lub w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany.
Nie przekazujemy Państwa danych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym. W przypadkach określonych prawem możemy być zobligowani do przekazania Państwa danych odpowiednim organom lub podmiotom, które mają do tego tytuł prawny.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane tak długo jak jest to dozowlone przepisami prawa i konieczne dla realazji celów, dla których zostały pozyskane oraz wykonywania obowiązków prawnych i korzystania z przysługujących nam uprawnień.

Jakie prawa Państwo posiadają na podstawie RODO?

Na podstawie RODO i zasad w nim określonych mają Państwo prawo żądania:
•    dostępu do swoich danych osobowych;
•    ich sprostowania (poprawienia);
•    usunięcia danych;
•    ograniczenia przetwarzania danych;
•    przeniesienia danych.
Mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych.
Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.